©joanrossell

2019 

Júlia

Samurai

Mariona

Escacs

Contactes

Anna

Líquids

Paral·leles

Peses

Davant del grafiti

Magnetisme

Observacions

Felí

Carrer de les Comedies

Picant l’ullet

Sobrepès

Escacs

Llàgrimes

Anna

Escorses