©joanrossell

2018 

Biblioteca de les Aigües

Tibidabo

La dona de groc

1/4 d’Anna

Contactes

Creuada

Centralitat

Cristina

Bokeh

Fotògraf

Trilogia

Guitarrrrista

Gondoler

Camerí

Capó

Cuiner

Tinters submergits

Llàgrimes [Z0]

2 tinters

Catana